Det Lokale Eltilsyn

Ansvarsområde

Hovudoppgåver for Det Lokale Eltilsyn (DLE) er: 
- Stikkprøvekontrollar på elektriske anlegg tilknytta Telemark Nett sitt nett
- Veiledning i eltryggleik til våre kundar
- Internkontroll for bedrifter
- Brannetterforskning
- Informasjon om eltryggleik

Eksterne lenker:
Direktoratet for Sammfunsikkerhet og Beredskap (DSB)
Elsikkerheitsportalen