Feilmelding

Du kan melde feil i straumnettet til vår telefon 35 07 57 00

Feil som ikkje er kritiske kan du melde via email

Melde feil i nettet