Telemark Nett sin infrastruktur består av følgande:

-  vel 15 000 nettkundar
- 1170 km med 22 kV høgspentnett
- 988 nettstasjonar der mange har koblingsanlegg og fjernstyring av bryterar