Telemark Nett AS har eige mannskap som utfører målarmontering

Etter mottatt ferdigmelding kontaktar me installatør når det har blive avsatt tid for målarmontering

I fellesferien vil det kunne bli ventetid på målarmontering