Telemark Nett AS utfører befaringer og feilsøking på selskapets kraftlinjer og transformatorstasjoner med drone. Dette kan være fordelsaktig ved feilsøking og unødige stanser for vedlikehold.