Telemark Nett AS er med i eit pilotprosjekt innanfor Safegrid sensorar på høgspentnettet. Sensorane skal kunne gje oss hjelp ved å indikere feil på eit tidlegare tidspunkt, dei skal også kunne hjelpe til med å lokalisere feilstaden. 

Les heile saka på Fyrste Safegrid sensorane installert i Norge