Telemark Nett har nyleg utført forebyggande vedlikehald med å rehablitere to stk. kraft transformatorar som forsyner frå 66 til 22 kV og ein tredje stend i kø. Transformatorane har ei lang levetid, men med ei midtlivs rehablitering kan ein auke levetida meir, gi reduserte driftskostnadar og forbedre pålitelighet til forsyning i nettet. 
Transformatorane er bygd i 1985 av National Industri og har no vore til rehablitering hos same firma men ved nytt namn Hitachi Energy AS.