Under måndagens kraftige uvær var me uheldige og fekk eit stort trefall på 66 kV linja me har ifrå Kviteseid til Seljord trafostasjon. 

Trefallet gjorde at både Seljord og Kviteseid trafostasjon falt ut og fleire kundar blei straumlause. 

Trefallet blei lokalisera kort tid etterpå ved hjelp av drone.