• 21.06.2024 Mandal og Langlim, Seljord - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans for kundar i Mandal og Langlim fredag 21.06 frå kl 10.00 til 13.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 19.06.2024 Midjås, Luane og Sønning trafokrinsar, Tokke - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Midjås, Luane og Sønning trafokrinsar onsdag 19.06 frå kl 08.30 til 11.30. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 17.06.2024 Kosagrend og Nordgarden trafokrins - På Kosagrend og Nordgarden trafokrins Måndag 17.06  frå kl 10.00 til 13.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 03.06.2024 Gåsdalen til Vefall og Kilen - Det er feil på linja frå Gåsdalen til Vefall og Kilen.  Det blir arbeid med å lokalisere og utbedre feilen. Ved informasjon om årsak til feil ring 35075700
 • 04.06.2024 Nykås trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Nykås trafokrins tysdag 04.06 frå kl 08.30 til 15.00. Atterhald om tidligare innkobling
 • 04.06.2024 Kilen sentrum og Rønningen trafokrinsar - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Kilen sentrum og Rønningen trafokrinsar tysdag 04.06 frå kl 08.00 til 08.30 og ein stans på eit par minutter mellom kl. 13.00 og 15.00.
 • 30.05.2024 Luane, Midjås og Sønning trafokrinsar - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Luane, Midjås og Sønning trafokrinsar torsdag 30.05 frå kl. 08.00 til 11.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 28.05.2024 Modalen trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Modalen trafokrins tysdag 28.05 frå kl. 09.00 til 14.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 27.05.2024 Høgvoll, Brokefjell, Oppsund, Draugedalen og Bakken trafokrinsar - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Høgvoll, Brokefjell, Oppsund, Draugedalen og Bakken trafokrinsar måndag 27.05 frå kl. 13.00 til 15.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 24.05.2024 Vefallåsen og Vefall Nordre trafokrinsar - På grunn av feil på nettet er det straumlaust på Vefallåsen og Vefall Nordre trafokrinsar. Det blir arbeid med å utbetre feilen. Rette tid er omtrentleg 3 timar.
 • 22.05.2024 Langedal - På grunn av feil på nettet blir det ei utkobling av straumen på Langedal trafokrins onsdag 22.05 frå kl. 08.30 til kl. 09.30.
 • 10.05.2024 Edland og Grungebru - Etter feilen i Haukelid i går kveld blir det ei omkopling for kundar mellom Edland og Grungebru i dag kl 15.30. Kun ein rask blink i ljoset.
 • 07.05.2024 På grunn av testing saman med overordna nett Statnett og Statkraft kan det bli forstyrrelsar i straumnettet for kundar i Tokke, Vinje, Rauland og Vrådal idag Tysdag 07.05 frå klokka 14.00 til 18.00
 • 07.05.2024 Garvik Nordre trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det ein straumstans på Garvik Nordre trafokrins Tysdag 07.05. frå kl. 10.00 til 13.00
 • 06.05.2024 Lislekos trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det ein kortvarig straumstans på Lislekos trafokrins Måndag 06.05 frå kl. 13.30 til 14.00.
 • 06.05.2024 Flatland koblingskiosk trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det ein kortvarig straumstans på Flatland koblingskiosk trafokrins Måndag 06.05 frå kl. 08.30 til 08.45.
 • 06.05.2024 Flatland trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det ein kortvarig straumstans på Flatland trafokrins Måndag 06.05 frå kl. 12.00 til 12.30.
 • 06. og 07 mai  Skafså, Dalen, Åmot og Rauland - Beredskapstest

  Det skal måndag 6 mai kl 17 til kl 04 og tysdag 07.05., kl. 14 til kl. 18.00 utføras øy-drifts test med Lio kraftverk, Byrte kraftverk og Åmdal kraftverk.  Ein skal då forsyne områda Skafså, Dalen, Åmot-Vinje og Rauland  (transformatorstasjonane 66kV i Åmdal, Lio, Åmot og Libru ), med berre kraftverka Lio, Byrte eller Åmdal.

  Testen vil bli å kople vekk forsyninga frå sentralnettet(300kV) i Lio og teste overgang til lokalforsyning i regionalnettet (66kV)frå eit eller fleire av dei lokale kraftverka. Det kan medføre straumutfall i dette tidsrommet.

  Årsaken er for å teste reserveløysingar for straumforsyninga i området ved å betre den lokale samhandlinga.  Ein testar om dei lokale kraftverka kan vere stabile åleine i nettet, fråkopla sentralnettet i Lio.  Det er ein vidareføring og utviding av tilsvarande test i mai 2021. Dette er eit samarbeid mellom Statnett, Statkraft, RK Nett og Telemark Nett.  Beredskapstesten er initiert av Statnett.

 • 06.05.2024 Flatdal koblingskiosk trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det ein kortvarig straumstans på Flatdal koblingskiosk trafokrins Måndag 06.05 frå kl. 09.00 til 09.30. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 03.05.2024 Nykås, Kilen sentrum og Rønningen trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Nykås, Kilen sentrum og Rønningen trafokrins fredag 03.05 frå kl. 09.00 til 14.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 24.04.2024 Tjønnefoss og Sandarhylen trafokrinsar - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Tjønnefoss og Sandarhylen trafokrinsar onsdag 24.04 frå kl. 09.00 til 14.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 24.04.2024 Napasto til Kilen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Napasto til Kilen onsdag 24.04 frå kl. 09.00 til 15.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 23.04.2024 Morgedal Turisthotel - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Morgedal Turisthotell trafokrins ein times tid i løpet av dagen i dag tysdag 23.04.
 • 18.04.2024 Veum - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Veum trafokrins Torsdag 18.04. frå kl. 12.00 til 14.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 11.04.2024 Napasto til Kilen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Napasto til Kilen torsdag 11.04 frå kl. 09.00 til 15.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 04.04.2024 Gåsdalen til Kilen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Gåsdalen til Kilen torsdag 04.04 frå kl. 09.00 til 14.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 22.03.2024 Roar i Vrådal til Sinnes - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Roar i Vrådal til Sinnes fredag 22. mars frå kl. 09.00 til 10.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 20.03.2024 Svarttjønnåsen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Svarttjønnåsen trafokrins i dag onsdag 20.03 frå kl. 10.00 til 12.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 18.03.2024 Heggtveit - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Heggtveit trafokrins måndag 18.03 frå kl. 13.00 til 15.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 18.03.2024 Rue - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Rue trafokrins måndag 18.03 frå kl. 08.30 til 11.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 14.03.2024 Skreosen trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Skreosen trafokrins torsdag 14. mars frå kl. 06.30 til 07.00. Atterhald om tidligare innkobling
 • 14.03.2024 Aldersheimen trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Aldersheimen trafokrins torsdag 14.03 frå kl. 05.00 til 06.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 14.03.2024 Tveitgrendi og på Sudbø - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans i Tveitgrendi og på Sudbø trafokrins torsdag 14.03 frå kl. 09.00 til 10.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 11.03.2024 Tveitgrendi og på Sudbø trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans i Tveitgrendi og på Sudbø trafokrins måndag 11.03 frå kl. 10.00 til 11.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 11.03.2024 Hyljelid, Hyttemarki og Øykjelid trafokrinsar - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Hyljelid, Hyttemarki og Øykjelid trafokrinsar måndag 11.03 frå kl. 10.00 til 12.00. Atterhald om tidligare innkobling
 • 07.03.2024 Aasmundtveit - På grunn av feilretting på straumnettet blir det straumstans på Aasmundtveit trafokrins i dag torsdag frå kl. 10.00 til 11.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 23.02.2024 Fardal til Birtedalen - Det er feil på linja frå Fardal til Birtedalen. Det blir arbeid med å lokalisere og utbedre feilen. Ved informasjon om feilårsak ring 35075700
 • 23.02.2024 Ytre Byrte til Brekka - Det er feil på linja mellom Ytre Byrte til Brekka. Det blir arbeid med å lokalisere og utbedre feilen. Ved informasjon om feil årsak ring 35075700
 • 23.02.2024 Hegglandsgrend - Kleivgrend - Det er feil på linja frå Hegglandsgrend og inn til Kleivgrend. Det blir arbeid med å lokalisere og utbedre feilen. Ved informasjon om feilårsak ring 35075700
 • 23.02.2024 Bakka og Langemyr - Det er feil på linja mellom Bakka og Langemyr. Det blir arbeid med å lokalisere og utbedre feilen. Ved informasjon om feilårsak ring 35075700
 • 26.02.2024 Sundsli, Lunde, Kyrkjeneset, Bråten, Eidsgard, Snarteland, Fyresdal Motel, Sparebanken, Byen, Tøddebakkan og Molandsmoen trafokrinsar - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Sundsli, Lunde, Kyrkjeneset, Bråten, Eidsgard, Snarteland, Fyresdal Motel, Sparebanken, Byen, Tøddebakkan og Molandsmoen trafokrinsar, ein liten periode på ca. 15 minutter, i løpet av Måndag 26.02. mellom 06.00 og 15.30.
 • 22.02.2024 Hegglid, Jopperud, Birtedalen, Kile og Kvipt trafokrinsar - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Hegglid, Jopperud, Birtedalen, Kile og Kvipt trafokrinsar, ein liten periode på ca. 15 minutter, i løpet av torsdag 22.02.
 • 21.02.2024 Kyrkjerud trafokrins - På grunn av ein feil i nettstasjonen blir det straumstans på Kyrkjerud trafokrins i dag onsdag 21.02 frå kl. 10.00 til 11.00. Atterhald om tidligare innkobling
 • 21.02.2024 Dalsnipen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Dalsnipen onsdag 21.02 frå kl. 08.30 til kl. 11.30. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 16.02.2024 Bringsås og prestegarden trafokrins - Det blir ei kortvarig utkobling av straumnettet på Bringsås og Prestegarden trafokrins fredag 16.02 kl. 14.10 på rundt 15 minutt. Dette for å fjerne tre på linja.
 • 15.02.2024 - Kviteseid trafostasjon til Passpå - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Kviteseid trafostasjon til Passpå med avgreiningar torsdag 15.02. frå kl. 08.30 til 09.30. Atterhald om tidligare innkobling
 • 14.02.2024 Høgenut og Gausvatn Aust trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Høgenut og Gausvatn Aust trafokrins i dag,  onsdag 14.02. frå kl. 12.30 til 13.30. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 13.02.2024 Stavdal, Bjørneflatin og Vesterdal trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Stavdal, Bjørneflatin og Vesterdal trafokrins tysdag 13.02. frå kl. 09.00 til 12.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 09.07.2024 Prestegardshavna Nord trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Prestegardshavna Nord trafokrins fredag 09.02 i 1 times tid mellom kl. 12.00 til 15.00.
 • 09.07.2024 Flatland til Osen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Flatland til Osen fredag 09.02 frå kl. 09.00 til 14.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 08.07.2024 Prestegardshavna Nord trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Prestegardshavna Nord trafokrins torsdag 08.02 frå kl. 12.00 til 13.00. Atterhald om tidligare innkobling
 • 07.02.2024 Flatland Nord trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Flatland Nord trafokrins tysdag 07.02 frå kl. 09.00 til 12.00. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 05.02.2024 Rue - Olsnes og Kolås - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Rue og inn til Olsnes og Kolås måndag 05.02 frå kl. 09.00 til 12.00. Atterhald om tidligare innkobling. 
 • 02.02.2024 Dølemo til Fjellgardane - Meldte straumstans frå Dølemo til Fjellgardane i morgo blir flytt ein time. Nytt klokkeslett er frå kl. 11.00 til 14.00.
 • 31.01.2024 Sunbøhaugen industri trafokrins - Det blir ei utkopling av straumnettet på Sunbøhaugen industri trafokrins i dag kl. 12.00 pga ein feil. Utkopling ca. 15. minutt.
 • 02.02.2024 Nesland til Brubakk - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Nesland til Brubakk fredag 02.02 frå kl. 09.00 til 12.00.
 • 02.02.2024 Dølemo til Fjellgardane - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Dølemo til Fjellgardane fredag 02.02 frå kl. 10.00 til 13.00. Atterhald om tidligare innkobling. 
 • 01.02.2024 Nesland til Brubakk, Rogdelid, Tiriltoppen og Vinje sag - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Nesland til Brubakk, Rogdelid, Tiriltoppen og til Vinje sag torsdag 01.02 frå kl. 09.00 til 12.00.
 • 31.01.2024 Mosvatn til Ytre Byrte og Botndalen med avgreiningar - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Mosvatn til Ytre Byrte og Botndalen med avgreiningar, onsdag 31.01 frå kl. 10.00 til 12.30. Atterhald om tidligare innkobling.
 • 30.01.2024 Byrte Tveiten, Ytre Byrte og Heggtveitrota trafokrinsar - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Byrte Tveiten, Ytre Byrte og Heggtveitrota trafokrinsar tysdag 30.01. frå kl. 10.00 til 12.30. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 29.01.2024 Renovest til Vatnelia i Ordal - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Renovest til Vatnelia i Ordal måndag 29. januar frå kl. 12.00 til 14.15. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 23.01.2024 Vadlid til Nordgarden - På grunn av retting av ein feil i nettet blir dei ei utkobling av straumen frå Vadlid til Nordgarden tysdag 23.01.2024 kl. 12.00 til kl. 14.00.
 • 23.01.2024 Reini trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans i kortare periodar av dagen på Reini trafokrins, tysdag 23.01.2024.
 • 22.01.2024 Bakka og Nes - Det er feil på linja mellom Bakka og Nes. Det blir arbeid med å lokalisere og utbedre feilen. Ved informasjon om feilårsak ring 35075700
 • 22.01.2024 Prestegård Aust og Haukeliseter - Det er feil på linja mellom Prestegård Aust og Haukeliseter. Det blir arbeid med å lokalisere og utbedre feilen. Ved informasjon om feilårsak ring 35075700.
 • 22.01.2024 Einangsmoen og Bergland - Det er feil på linja mellom Einangsmoen og Bergland. Det blir arbeid med å lokalisere og utbedre feilen. Ved informasjon om feilårsak ring 35075700.
 • 22.01.2024 Åmot brannstasjon og Hovdestad - Det er feil på linja mellom Åmot brannstasjon og Hovdestad. Det blir arbeid med å lokalisere og utbedre feilen. Ved informasjon om feilårsak ring 35075700.
 • 16.01.2024 Skipstedt trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Skipstedt trafokrins tysdag 16.01. ein times tid i løpet av dagen.
 • 15.01. - 16.01.2024 Gotuholt trafokrins- På grunn av omkobling på straumnettet blir det straumstans på Gotuholt trafokrins måndag 15. og tysdag 16.01. Dette er i nokre korte periodar på dagtid. 
 • 15.01.2024 Skipstedt trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Skipstedt trafokrins måndag 15.01 frå kl. 09.30 til 10.15. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 12.01.2024 Øvre boligfelt trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Øvre boligfelt trafokrins fredag 12.01.2024 frå kl. 09.00 til 11.00. Atterhald om tidlegare innkobling
 • 12.01.2024 Øvre boligfelt, Nedre boligfelt og Tokkeverkstaden trafokrinsar - Det blir ei kortvarig utkobling av straumnettet på Øvre boligfelt, Nedre boligfelt og Tokkeverkstaden trafokrinsar fredag 12.01.2024 kl. 05.30 på rundt 10 minutt
 • 11.01.2024 Tømmeråsen Vest trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Tømmeråsen Vest trafokrins torsdag 11.01.2024 frå kl. 08.30 til 09.30. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 10.01.2024 Skreosen trafokrins - Det blir ei kortvarig utkobling av straumnettet onsdag 10.01.2024 frå 12.30-13.00 på Skreosen trafokrins.
 • 10.01.2024 Tussehaugen, Tømmeråsen Sør og Tømmeråsen Vest - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Tussehaugen, Tømmeråsen Sør og Tømmeråsen Vest trafokrinsar i dag onsdag 10. januar frå kl. 08.30 til 11.30. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 09.01.2024 Øvre Lårdal til Nedre Lårdal - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Øvre Lårdal til Nedre Lårdal tysdag 09.01.2024 frå kl. 08.30 til 09.30. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 08.01.2024 Tussehaugen trafokrins -På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Tussehaugen trafokrins måndag 08.01.2024 frå kl. 08.30 til 10.30. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 08.01.2024 Holtestaul trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Holtestaul trafokrins måndag 08.01.2024 frå kl. 11.00 til 13.00. Atterhald om tidlegare innkobling
 • 27.12.2023 Lislekos trafokrins - På grunn av låg spenning på Lislekos trafokrins blir det straumstans i dag onsdag kl. 12.00, på 5 minutter, for å justere opp spenninga. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 18.12.2023 Nyland trafokrins - På grunn av omlegging i lågspentnettet blir det straumstans på Nyland trafokrins i dag måndag 18.12.2023 frå kl. 12.00 til 14.00. Atterhald om tidlegare innkobling
 • 19.12.2023 Nye Gjøv-kraftverk - På grunn av arbeid med nye Gjøv-kraftverk vil det bli korte utkboblingar mellom 10.00 og 12.00 tysdag 19.12.2023. Frå avgreining Birtedalen i Breivik Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 15.12.2023 Vatnelia trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Vatnelia trafokrins fredag 15.12.2023 frå kl. 09.00 til 14.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 13.12.2023 Vamark trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Vamark trafokrins onsdag 13.12.2023 frå kl. 09.00 til 12.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 12.12.2023 Kviteseid trafostasjon til Gutuholt og Passpå - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Kviteseid trafostasjon til Gotuholt og Passpå tysdag 12.12.2023 frå kl. 13.00 til 14.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 08.12.2023 Kviteseid trafostasjon til Gutuholt og Passpå - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Kviteseid trafostasjon til Gotuholt og Passpå fredag 08.12.2023 frå kl. 13.00 til 15.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 07.12.2023 Nes, Meinstad og Søftestad trafokrinsarPå grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Nes, Meinstad og Søftestad trafokrinsar torsdag 7. desember frå kl. 09.00 til 11.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 04.12.2023 Bjørnstad trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Bjørnstad trafokrins måndag 04.12.2023 frå kl. 09.00 til 15.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 01.12.2023 Bjørnstad trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Bjørnstad trafokrins fredag 01.12.2023 frå kl. 09.00 til 15.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 30.11.2023 Århus industri Sør -  På grunn av feil/arbeid på straumnettet blir det straumstans på Åhrus industri Sør torsdag 30.11.2023 frå kl. 12.00 til 13.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 30.11.2023 Haukelifjell fritid trafokrins - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Haukelifjell fritid trafokrins torsdag 30.11.2032 frå kl. 09.00 til 12.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 28.11.2023 Sinnes-Roar - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Sinnes til Roar tysdag 28.11.2023 frå kl. 09.00 til 15.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 23.11.2023 Tollehommen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Tollehommen trafokrins torsdag 23.11.2023 frå kl. 08.30 til 11.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 20.11.2023 Osen-Flatland - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Osen til Flatland måndag 20.11.2023 frå kl. 09.00 til 15.00. Atterhald om tidlegare innkobling
 • 17.11.2023 Nesland-Brubakk - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Nesland til Brubakk fredag 17.11.2023 frå kl. 13.00 til 14.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 15.11.2023 Angre - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Angre trafokrins onsdag 15.11.2023 frå kl. 12.00 til 12.30. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 14.11.2023 Flatdal-Osen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Flatland til Osen tysdag 14.11.2023 frå kl. 12.00 til 14.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 14.11.2023 Nesland-Brubakk - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Nesland til Brubakk tysdag 14.11.2023 frå kl. 11.00 til 12.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 13.11.2023 UTGÅR Flatdal-Osen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Flatland til Osen Måndag 13.11.2023 frå kl. 09.00 til 11.00. Atterhald om tidlegare innkobling. 
 • 09.11.2023 Lårdal - På grunn av arbeid på straumnettet blir det ein blunk i straumnettet i Lårdal Torsdag 09.11.2023 kl. 10.00
 • 15.11.2023 Grytåri-Trontveit - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på fergebustaden traforkrins til og med Grytåi og Trontveit trafokrins onsdag 15.11.2023 frå kl. 08.30 til 14.30. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 09.11.2023 Flatland-Osen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Flatland til Osen torsdag 9.11.2023 frå kl. 09.00 til 15.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 08.11.2023 Heggtveitmoen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Heggtveitmoen trafokrins onsdag 08.11.2023 frå kl. 10.00 til 11.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 07.11.2023 Nykås - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Nykås trafokrins i dag tysdag 07.11.2023 frå kl. 09.00 til 12.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 03.11.2023 Moland-Langlim - Det er feil på linja frå Moland og inn til Langlim. Det blir arbeid med å lokalisere og utbedre feilen. Ved informasjon om feil årsak ring 35075700
 • 03.11.2023 Lio-Mosvatn - Det er feil på linja mellom Lio og Mosvatn. Det blir arbeid med å lokalisere og utbedre feilen. Ved informasjon om feil årsak ring 35075700
 • 01.11.2023 Lunden-Skree - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Lunden til Skree onsdag 01.11.2023 frå kl. 09.00 til 13.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 31.10.2023 Skree-Lunden - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Skree til Lunden ved Vråvatn Aust tysdag 31.10.2023 frå kl. 09.00 til 13.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 27.10.2023 Klomset-Tømmeråsen-Kivledalen - På grunn av geil i nettet og omkoblingar, kan det bli eit straumutfall frå Klomset til Tømmeråsen og Kivledalen på nokre minuttar i løpet av neste time. 
 • 27.10.2023 Fergebustaden -Trontveit - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Fjonesida frå fergebustaden til Trontveit fredag 27.10.2023 kl. 09.00-10.30. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 25.10.2023 Svartdal - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans i Svartdal onsdag 25.10.2023 frå kl. 09.00 til 11.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 24.10.2023 Sundbøgrend - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Sundbøgrend trafokrins i dag tysdag 24.10.2023 frå kl. 13.00 til 14.00. Atterhald om tidlegare innkobling
 • 23.10.2023 Haukelistasjon-Edland På grunn av arbeid med feilretting av straumnettet blir det straumstans Frå Haukelistasjon til Edland måndag 23.10.2023 frå kl.21.15 til 22.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 23.10.2023 Edland-Grungedal - På grunn av arbeid med feilretting av straumnettet blir det to korte utkoblingar grunna omkobling av nettet. Edland - Grungedal måndag 23.10.2023 mellom kl. 21.15 og 22.00. 
 • 23.10.2023 Raudberg - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Raudberg trafokrins måndag 23.10.2023 frå kl. 10.00 til 13.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 20.10.2023 Melsombu - Nørsteteig - Det blir ei kortvarig utkobling av straumnettet fredag 20.10.2023 kl 10:30 på rundt 15 minutt, på Melsombu og Nørsteteig.
 • 20.10.2023 Gotuholt trafokrins Det er feil på Gotuholt trafokrins. Det blir arbeid med å lokalisere og utbedre feilen. Rettetid ca. 2 timar.
 • 20.10.2023 Øvstestaul og NilsrudDet blir ei kortvarig utkobling av straumnettet fredag 20.10.2023 kl 09:00 på rundt 15 minutt, på Øvstestaul og Nilsrud.
 • ENDRING - 19.10.2023 Breivik-Kvipt - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Breivik og inn til Kvipt med avgreiningar torsdag 19.10.2023 frå kl. 10.00 til 13.30. Atterhald om tidlegare innkobling. 
 • 19.10.2023 Breivik-Kvipt - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Breivik og inn til Kvipt med avgreiningar torsdag 19.10.2023 frå kl. 10.00 til 12.30. Atterhald om tidlegare innkobling. 
 • AVLYST - 17.10.2023 Svartdal - På grunn av arbeid på høgspentlinja blir det straumlaust for kundar i Svartdal tirsdag 17.10.2023 i perioden kl. 11.00-12.00
 • 12.10.2023 Vrådal-Kviteseid - Det er feil på linja mellom Vrådal og Kviteseid. Ved informasjon om feil årsak ring 35075700
 • 12.10.2023 Vårmartveit - Det er feil på linja til Våmartveit. Det blir arbeid med å lokalisere og utbedre feilen. Ved informasjon om feil årsak ring 35075700
 • 12.10.2023 Ytre Byrte og Vinjesvingen - Det er feil på linja mellom Ytre Byrte og Vinjesvingen. Det blir arbeid med å lokalisere og utbedre feilen. Ved informasjon om feil årsak ring 35075700
 • 13.10.2023 Høgefoss - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Høgefoss trafokrins torsdag 13.10.2023 frå kl. 08.00 til 12.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 11.10.2023 Sudbø - På grunn av omlegging av lågspentnettet blir det straumstans på Sudbø trafokrins i dag onsdag 11.10.2023 frå kl. 09.00 til 11.00. Atterhald om tidlegare innkobling
 • 12.10.2023 Stoksosen og Holmevatn - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Stoksosen og Holmevatn trafokrins torsdag 12.10.2023 frå kl. 10.00 til 14.00. Atterhald om tidlegare innkobling
 • 09.10.2023 Råsalid - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans i små periodar iløpet av dagen idag 09.10.2023 på Råsalid trafokrins.
 • 09.10.2023 Stoksosen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans i små periodar iløpet av dagen idag 09.10.2023 på Stoksosen trafokrins.
 • 04.10.2023 Flatland til Årviki i Vrådal - På grunn av arbeid med fiberstrekking blir det straumstans frå Flatland til Årviki i Vrådal i morgo onsdag, den 04.10.2023 frå kl 09.00 til kl 15.00. Atterhald om tidlegare innkobling
 • 29.09.2023 Raudberg hytteområde - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans for kundar i Raudberg hytteområde fredag den 29.09.2023 frå kl 09.00 til kl 12.00.
 • 26.09.2023 Flatland til Sundvollen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå og med Flatland til Sundvollen tysdag 26.09.2023 frå kl. 08.00 til 15.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 21.09.2023 Hægeland - På grunn av arbeid på Hægeland trafokrins blir det utkopling torsdag 21.09.2023 frå kl. 10.00 til 12.00
 • 20.09.2023 Drangedal Gautefall - På grunn av arbeid blir det straumstans frå Feriesenteret til grense Drangedal onsdag 20.09.2023 frå kl. 07.30 til 11.30. Vi tek atterhald om tidlegare innkopling.
 • 20.-22.09.2023 Botn Aust 2 - Grunna arbeid på Botn Aust 2 trafokrins vil det bli ei kortvarig utkobling av nettet i ettermiddag 20.09.2023. Det vil og bli kortvarige utkoblingar mellom 09.00-14.00 torsdag 21. og fredag 22.09.2023. 
 • 05.09.2023 Felehovet og Reinsvann - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på trafokrins Felehovet og Reinsvann tysdag 05.09.2023 frå kl. 08.00 til 14.00. Atterhald om tidlegare innkobling
 • 05.09.2023 Flatland til Osen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå og med Flatland til Osen tysdag 05.09.2023 frå kl. 09.00 til 10.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 04.09.2023 Dyrlandsdalen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Dyrlandsdalen trafokrins i dag måndag 04.09.2023 frå kl. 12.00 til 15.00. Atterhald om tidlegare innkobling
 • 31.08.2023 Nonut - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Nonut idag torsdag 31.08.2023 frå kl. 12.00 til 15.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 24.08.2023 Herregården til Osen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Herregården til Osen i dag torsdag 24.08.2023 frå kl. 13.00 til 14.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 24.08.2023 Hegna Camping - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Hegna Camping trafokrins i dag torsdag 24.08.2023 frå kl. 12.45 til 13.15. Atterhald om tidlegare innkobling
 • 23.08.2023 Dyrlandsdalen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans i periodar av dagen i dag onsdag på Dyrlandsdalen trafokrins.
 • 16.08.2023 Herregården til Osen - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Herregården til Osen onsdag 16.08.2023 frå kl. 09.00 til 15.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 11.08.2023 Botndalen - Det blir ei utkobling på linja til Botndalen fredag 11.08.2023 12.00-13.00 grunna arbeid på linja.
 • 18.-19.07.2023 Lunden - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Lunden trafokrins, i nokre periodar av dagen tysdag 18. og onsdag 19.07.2023
 • 11.07.2023 Øygarden hyttefelt - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans for kundar på Øygarden hyttefelt i Vinje i morgo den 11.07.2023 frå kl 09.00 til kl 11.00.
 • 05.07.2023 Rui - På grunn av omkobling i straumnettet blir det straumstans på Rui trafokrins i dag onsdag 05.07.2023 frå kl. 12.15 til 13.15. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 04.07.2023 Haukomsmoen og Haugstøyl På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Haukomsmoen og Haugstøyl trafokrinsar idag tysdag 04.07.2023 frå kl. 14.00 til 15.00. Atterhald om tidlegare innkobling
 • 30.06.2023 Kvålsgrend - Det blir ei kortvarig utkobling av straumnettet idag fredag 30. juni på rundt 10 minutt kl. 15.00, på Kvålsgrend trafokrins, pga jordfeil i nettet.
 • 30.06.2023 Nes til Bakka - Det blir ei kortvarig utkobling av straumnettet fredag 30.06.2023 på rundt 15 minutt, frå Nes til Bakka, i løpet av neste time. Dette pga tre på linja.
 • 29.06.2023 Luane og Midjås - Det blir ei kortvarig utkobling av straumnettet idag Torsdag 29.06.2023, på rundt 10 minutt, på Luane og Midjås trafokrinsar kl. 12.50.
 • 28.06.2023 Huso - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Huso trafokrins onsdag 28.06.2023 frå kl. 09.00 til 10.00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 28.06.2023 Kvitsund gymnas - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Kvitsund gymnas trafokrins onsdag 28.06.2023 frå kl. 05.30 til 05.45. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 20.06.2023 Omtveit - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Omtveit trafokrins tysdag 20.06.2023. Ca ein timestid i løpet av dagen.
 • 20.06.2023 Straumstøyl til Grungebru - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans frå Straumstøyl til Grungebru tysdag 20.06.2023 frå kl. 10.00 til 13.00. Atterhald om tidlegare innkobling
 • 13.06.2023 Gåsdalen til Kilen - Det er oppdaga eit tre på linja til Kilen, det blir difor ei ukopling av straumen frå Gåsdalen til Kilen i dag kl 11.00. ca 15 minutt.
 • 13.06.2023 Bjønntjønn på Gautefallheia - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Bjønntjønn på Gautefallheia i morgo tysdag den 13.06.23 frå kl 07.30 til kl 09 00. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 12.06.2023 Åmot -  På grunn av arbeid på straumnettet blir det ei utkopling for enkelte kundar i Åmot i dag kl 07.55. Bare eit kort blink.
 • 05.06.2023 Tokke Helseheim - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på delar av Tokke Helseheim trafokrins idag måndag 05.06.2023 frå kl. 09.00 til 11.30. Atterhald om tidlegare innkobling.
 • 02.06.2023 Brunkeberg - På grunn av arbeid på straumnettet blir det straumstans på Brunkeberg trafokrins fredag 02.06.2023 kl. 05.30 til 06.00. Atterhald om tidlegare innkobling.