Kartet visar aktive straumutfall som er registrert i nettet. Det kan være anlegg med feil som ikkje blir vist her.