Nettområde

Vi har ansvar for straumnettet i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje (ikkje Rauland).

Ved arbeid nær kraftlinjer og kabelanlegg er det viktig at du gjer deg kjent med instruks som gjeld for dette.

Instruks for dette finn du her.

Annonse finn du her.