Forskrifta krev dette ut frå omsynet til sikker straumlevering og persontryggleik. Om du sjølv ynskjer å felle tre i nærleiken av ei kraftlinje må nettselskapet kontaktes om råd og hjelp, ved behov bistår nettselskapets sine linjeryddere. Planlegger du å felle et tre på egen eigendom, bør du tenke på at den som utfører jobben er ansvarlig for egen sikkerheit og eventuell skade på nettselskapets linjer.