Det er Geomatikk som administrerar tenesten, og utfører påvisning av kablar. Har de behov for påvisning av kablar kan du kontakte Geomatikk på:

  • Tlf. 09146
  • Epost: gravemelding.tonsberg@geomatikk.no

Les pressemelding