Prisen frå 01.11.2023 er (inkl. mva.):
  • Montering/demontering kr. 2700,00 pr. leigeforhold
  • Døgnleige kr 21,65 pr. døgn
  • Pris pr. kWh 57,05 øre pr. kWh

Kraftpris kjem i tillegg.

Du kan bestille ved å fylle ut fylgjande skjema. Ver nøye med utfylling av skjemaet slik at byggeskåpet blir montert på rett plass.

1


Velg kommune byggeskåpet skal monterast i