Prisen frå 01.03.2024 er (inkl. mva.):
  • Montering/demontering kr. 2500,00 pr. leigeforhold
  • Døgnleige kr 18,10 pr. døgn
  • Pris pr. kWh 45,64 øre pr. kWh. Frå 01.04.2024 54,30 øre/kWh

Kraftpris kjem i tillegg.

Du kan bestille ved å fylle ut fylgjande skjema. Ver nøye med utfylling av skjemaet slik at byggeskåpet blir montert på rett plass.

1


Velg kommune byggeskåpet skal monterast i