Gå til skjema for bestilling av byggskåp

Prisen  er (inkl. mva.):
Montering/demontering kr. 920,00 pr. leigeforhold

Døgnleige kr 18,50 pr. døgn

Pris pr. kWh 51,05 øre pr. kWh

Kraftpris kjem i tillegg.