Gå til skjema for bestilling av byggskåp

Prisen frå 01.11.2023  er (inkl. mva.):


Montering/demontering kr. 2700,00 pr. leigeforhold

Døgnleige kr 21,60 pr. døgn

Pris pr. kWh 57,05 øre pr. kWh

Kraftpris kjem i tillegg.