Gå til skjema for bestilling av byggskåp

Prisen frå 01.03.2024  er (inkl. mva.):


Montering/demontering kr. 2500,00 pr. leigeforhold

Døgnleige kr 18,10 pr. døgn

Pris pr. kWh (perioden 01.03.-31.03) 45,64 øre pr. kWh .  Pris pr. kWh (perioden 01.03.-31.12) 54,30 øre pr. kWh.

Kraftpris kjem i tillegg.