Når vi leverar kraft på leveringsplikt blir det nytta Nord Pool spotpris pluss påslag på 3,5 øre/kwh.

Oversikt over kraftleverandørar finn ein på Forbrukarrådet sine nettsider.

Kraftleverandøren treng opplysningar om deg og målepunkt. Desse finn du m.a. på vår faktura:

  • Målepunkt-ID
  • Sluttbrukar sin fødselsdato, navn og postadresse