Nettleigeprisar frå 01.11.2022 - Kundar med forbruk mindre enn 100 000 kWh/år *)
KapasitetsleddHushald inkl. mva og avgifterNæring ekskl. mvaEining
0 - 5 kW350347kr/mnd
5 - 10 kW450427kr/mnd
10 - 15 kW875767kr/mnd
15 - 20 kW1125959kr/mnd
20 - 25 kW13751167kr/mnd
25 - 50 kW26252167kr/mnd
50 - 75 kW37503067kr/mnd
75 - kW52504267kr/mnd
Engergiledd51,0539,84øre/kWh
Offentlege særavgifter er inkl. i prisane over:
Forbruksavgift19,2815,84øre/kWh
Avg. Energifond (Hushald)1,25øre/kWh
Avg. Energifond (Næring)67kr/mnd
Nettleigeprisar frå 01.11.2022 - Kundar med forbruk over 100 000 kWh/år **)
Grunnlag for effektledd er høgastge timeverdi pr. mnd.
Næring
Ekskl. mva
Eining
Fastledd1067kr/mnd
Effektledd
0 - 50 kW62kr/mnd/kW
50 - 200 kW48kr/mnd/kW
Over 200 kW36kr/mnd/kW
Energiledd39,84øre/kWh
Offentlege særavgifter er inkl. i prisane over:
Forbruksavgift15,84øre/kWh
Avg. Energifond67kr/mnd