Vi har motteke 13,3 mill.kr. i tilskot frå Staten til ujamning av nettleiga. Tilskotet kjem frå ein post på årets Statsbudsjett og er tildelt av NVE etter standariserte kriterier. Dette gjev ein prisreduksjon på 7 øre/kWh + mva frå 1.mars og ut året. Reduksjonen er fordelt på energipris og fastledd/kapasitetsledd.


Frå 01.07.2022 innførte vi ny nettleigemodell.
Kapasitetleddet blir sett til middelverdien av dei 3 høgaste timeverdiane siste månad. (plukka ut frå 3 ulike dagar). Nå kan du spare pengar på å jamne ut straumforbruket over døgnet.

Last ned PDF versjon pristabell (251KB)

Kundar med forbruk mindre enn 100 000 kWh/år *)
EnergileddInkl. mvaEkskl. mvaEining
Energiledd32,526,0øre/kWh
Offentlege avgifter
Forbruksavgift 01.01.-31.0311,89 9,51øre/kWh
Forbruksavgift 01.04.-31.12.20,5516,44øre/kWh
Avg. Energifondet (Privat)1,251,0øre/kWh
Avg. Energifondet (Næring)1000800kr/år
Totalpris energiledd inkl.off.avg. for privatkundar
Energiledd inkl. off.avgifter 01.01.-31.03.45,64øre/kWh
Energiledd inkl. off.avgifter 01.04.-31.12.54,30øre/kWh
Kapasitetsledd
0 - 5 kW368295kr/mnd
5 - 10 kW475380kr/mnd
10 - 15 kW875700kr/mnd
15 - 20 kW1187950kr/mnd
20 - 25 kW14501160kr/mnd
25 - 50 kW25002000kr/mnd
50 - 75 kW
3950
3160
kr/mnd
75 - kW
5537
4430kr/mnd
Kundar med forbruk over 100 000 kWh/år **)
Grunnlag for effektledd er høgastge timeverdi pr. mnd.
Inkl.mvaEkskl.mvaEining
Fastledd14061125kr/mnd
Energiledd32,526,0øre/kWh
Offentlege avgifter
Forbruksavgift 01.01.-31.0311,899,51øre/kWh
Forbruksavgift 01.04.-31.12
20,55
16,44øre/kWh
Avg. Energifondet
83
67
kr./mnd
Effektledd
0 - 50 kW
83
67
kr/mnd/kW
50 - 200 kW
65
52kr/mnd/kW
Over 200 kW
47
38
kr/mnd/kW