Enkelte målepunkt har framleis manuell målar som må avlesast av kunden. Dette gjeld målepunkt der kunden har reservert seg med helseattest. Enkelte har ny AMS målar men målepunktet ligg slik til at kommunikasjon er vanskeleg.
Du kan registrere målarstand via Min side

Brukarveiledning for display på målaren

Nye målarar har eit display der du kan hente ut ulike informasjon frå målaren. I tillegg til målarstand kan du hente ut forbruk og effekt, samt spenning i målepunktet. Sjå veiledning

Lenker med nyttig informasjon