• Ta kontakt med Telemark Nett AS før du bestiller utstyr for å avklare kapasitet i nettet fram til deg, og eventuelt andre forhold. (tlf. 35 07 57 00 eller epost kunde@vtknett.no)
  • Gjer avtale med ein installatør om å sende førehandsmelding på anlegget.
  • Når denne er godkjent kan anlegget monterast.
  • Sjekk at kraftleverandøren din tilbyr avtale om plusskunde. Du må ha same kraftleverandør på forbruk og produksjon.
  • Når anlegget er klart til bruk sender installatøren ferdigmelding.
  • Telemark Nett AS opnar opp for måling av innlevert produksjon (overskotskraft) og sender melding til kraftleverandøren din.

Vilkår:

  • Du betalar nettleige og avgifter for forbruksmålaren som før.
  • Du betalar ingen nettleige eller avgifter for innmating av overskotskraft