Feilmelding

Du kan melde feil i straumnettet til vår telefon 35 07 57 00. Feil som ikkje er kritiske kan du melde via email

Melde feil i nettet

Felles gravemelding i Vest-Telemark

VTK og Geomatikk etablert samarbeid om felles gravemeldingteneste. Det er Geomatikk som administrerar tenesten, og utfører påvisning av kablar. Har de behov for påvisning av kablar kan du kontakte Geomatikk på tlf. 09146 eller på email:

Send email til Gravemeldinga

Les pressemelding