Dei fleste som kjøper elbil har behov for å lade bilen heime. Regelverket gjer at det elektriske anlegget ditt i dei fleste tilfeller må tilpassast, sjølv om ein brukar vanleg stikkontakt.

Fast ladepunkt for elbilar forhindrar brann

Direktoratet for sikkerheit og beredskap (DSB) har konkludert med at elbiler ikkje er meir utstatt for brann enn fossilbilar. Risikoen må bare håndterast på ein annan måte og dedikera ladepunkt er viktig for å forhindre branntilløp.

Les meir om elbillading hos DSB her.

Kontakt installatør for elbillading

Alle endringar på det elektriske anlegget skal gjerast av ein elektroinstallatør.