HAN-porten (Home Area Network) er eit grensesnitt som kan gje kunden tilgang til informasjon om eget forbruk. Det er fleire tenesteleverandørar som leverar tenestar basert på HAN-porten. Vi som nettselskap leverar ikkje slike tenestar.

BESTILL ÅPNING AV HAN-PORT