Kvifor kan ikkje Telemark Nett ordne dette for meg?

I 2019 blei det innført nye reglar for bestilling og oppseiing av kraft/nettleige. Endringa kom som fylgje av innføring av nasjonal Elhub. Det er kraftleverandøren som skal utføre oppgåver knytt til flytting og endring av straumabonnement. Kraftleverandøren skal også svare på spørsmål om faktura, forbruk og prisar.

Du kan melde frå til netteigar, men då blir du registrert med kraftlevering på leveringsplikt hjå netteigar inntil du vel ein kraftleverandør.