Kundar med kraftleverandør som har avtale med netteigar om gjennomfakturering (felles faktura for  nettleige og kraft) får faktura frå kraftleverandøren sin.

Andre kundar får nettleigefaktura frå oss og faktura på kraft frå kraftleverandøren sin. Betalingsfristen er normalt 21 dagar etter fakturadato.

På Min side kan du sjå faktura og reskontro for fakturert nettleige