Hovudoppåver for Det Lokale Eltilsyn (DLE) er:

  • Stikkprøvekontrollar på elektriske anlegg tilknytta Telemark Nett sitt nett
  • Veiledning i eltryggleik til våre kundar
  • Internkontroll i bedrifter
  • Brannetterforskning
  • Informasjon om eltryggleik

Eksterne lenker:
Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB)
Elsikkerheitsportalen