Ta kontakt med kraftleverandøren din når du:

 • Skal melde flytting, bestille eller seie opp straumabonnement
 • Ynskjer forklaring på straumrekninga di (Kraft og Nettleige)
 • Melde frå om ny adresse på straumfaktura

Ta kontakt med Telemark Nett (Netteigar) når du:

 • Har spørmål om nettleige eller målar
 • Skal melde om feil eller farlege forhold i nettet
 • Flytte straumledning, eller kople frå straumen
 • Kople nybygg til straumnettet
 • Auke kapasitet på ditt elektriske anlegg
 • Dersom du ikkje har valgt kraftleverandør er du på leveringsplikt, og alle spørsmål må rettast til netteigar
På Min side kan du: 
 • Registrere målarstand viss du ikkje har automatisk målarinnsamling
 • Sjå forbruk og kostnadar
 • Sjå faktura og reskontro

min side

Kontaktinfo kundesenteret til Telemark Nett:

Åpningstid: 09.00 - 15.00
E-post: kunde@vtknett.no
Tlf.: 35 07 57 00
Adr.: Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo