Kapasitetsleddet erstattar tidlegare fastbeløp, og blir rekna ut etter middel av dei 3 høgaste effektuttaka dine i månaden. (Plukka ut frå 3 ulike dagar). Hensikten med kapasitetsleddet er å stimulere kundane til å jevne ut forbruket slik at belastninga i straumnett blir lågare.