Når du skal flytte må du gje beskjed til kraftleverandøren din. Kraftleverandøren varslar netteigar. Dersom du ikkje har automatisk innsamling av målarstand må du lese av målaren.